aplinkosaugos dokumentų rengimas(1)Savo darbo patirtį skaičiuojame nuo 1992 m., kai vietoje pirmtakės Pabaltijo paleidimo ir derinimo valdybos buvo įkurta UAB „Pramoninis servisas“ Ekologinių tyrimų laboratorija. Nuo 2012 m. įmonė sėkmingai tęsia veiklą kaip UAB „Ekologinis servisas“.

Įmonė yra subūrusi kvalifikuotų specialistų komandą, mokančią ir galinčią panaudoti žnias bei patirtį, įgytą ilgailaikės veiklos metu. Visi darbuotojai turi atitinkantį jų kompetenciją išsilavinimą bei kvalifikaciją.

Mūsų siekis ir tikslas – atlikti kokybiškas ir profesionalias paslaugas aplinkosaugos srityje, organizuojant darbą taip, kad rezultatas tenkintų užsakovo poreikius ir atitiktų kontroliuojančių ar pripažinimą teikiančių organizacijų reikalavimus.

UAB „Ekologinis servisas“  turi Aplinkos apsaugos agentūros Leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Tyrimai ir matavimai atliekami įmonės laboratorijoje,  kuri yra aprūpinta visa tam  reikalinga matavimo įranga ir kitais ištekliais.

Tyrimai ir matavimai atliekami laikantis LST EN ISO/IEC 17025:2006  reikalavimų.

Laboratoriniai tyrimai atliekami naudojant Lietuvos Respublikoje įteisintus LST, LST EN, LST EN ISO, LST ISO standartus, Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinius dokumentus (LAND).

leidimas