Nuotekų tyrimai:

 • Amonio azoto kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • BDS7 (Biocheminio deguonies suvartojimo) nustatymas elektrochemijos metodu,
 • Bendro chromo kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Bendro fosforo kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • ChDSCr (Cheminio deguonies suvartojimo) nustatymas titrimetrijos metodu,
 • ChDSMn (Cheminio deguonies suvartojimo) nustatymas titrimetrijos metodu,
 • Chloridų kiekio nustatymas titrimetrijos metodu,
 • Fosfatų kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Kjeldalio azoto kiekio nustatymas titrimetrijos metodu,
 • Nitratų kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Nitritų kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu,
 • Riebalų, muilų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu,
 • Sintetinių veikliųjų paviršiaus medžiagų (detergentų) nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Skendinčių  medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu,
 • Sulfatų kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Temperatūros nustatymas.

Paviršinis vanduo:

 • Amonio azoto kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • BDS7 (Biocheminio deguonies suvartojimo) nustatymas elektrochemijos metodu,
 • Bendro fosforo kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • ChDSCr (Cheminio deguonies suvartojimo) nustatymas titrimetrijos metodu,
 • ChDSMn (Cheminio deguonies suvartojimo) nustatymas titrimetrijos metodu,
 • Chloridų kiekio nustatymas titrimetrijos metodu,
 • Fosfatų kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Nitratų kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Nitritų kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu,
 • Skendinčių  medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu,
 • Sulfatų kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Temperatūros nustatymas.

 

Tyrimai, kurie nėra išvardinti, atliekami pasitelkiant subrangovą.

Užsakovui  pageidaujant atliekame vandens mėginių paėmimą.