Atliekami stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų teršalų instrumentiniai matavimai:

 • 1,2,4 Trimetilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • 2-metil-1-propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • 2-Propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Acetaldehido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Acto rūgšties kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Akroleino kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Amoniako kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Anglies monoksido kiekio nustatymas elektrochemijos metodu,
 • Azoto oksidų kiekio nustatymas elektrochemijos metodu,
 • Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Benzino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Butanolio-1 kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Butanolio-2 kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Butoksietanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Chloro kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Chloro vandenilio nustatymas turbidimetrijos metodu,
 • Deguonies kiekio nustatymas elektrochemijos metodu,
 • Dichlormetano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Dujų srauto greičio ir tūrio debito nustatymas daugiafunkcine matavimo priemone TESTO
 • Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Etilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Etilmetilketono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu ,
 • Etoksietanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Fenolio kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Fluoro vandenilio kiekio nustatymas potenciometrijos metodu,
 • Formaldehido kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,

Tyrimai, kurie nėra išvardinti, atliekami pasitelkiant subrangovą.

 • Heksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Heptano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Kietųjų dalelių (dulkių) kiekio nustatymas svorio metodu,
 • m-, p- Ksilenų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Metano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Mezitileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • o- Ksileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Pentano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Propanolio-1 kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Propilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Šarmų aerozolio kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Sieros dioksido kiekio nustatymas elektrochemijos metodu,
 • Sieros rūgšties aerozolio kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Sieros vandenilio kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Skruzdžių rūgšties kiekio nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Stireno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Sunkiųjų metalų nustatymas ore;
 • Terpentino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Toluilendiizocionato nustatymas spektrometrijos metodu,
 • Vaitspirito kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu,
 • Vinilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.